0

Polisedenti është përsëritja e lidhëzës në ndërtimin e fjalisë dhe periudhës e sidomos gjatë ligjërimit poetik quhet polisedent.

loading...

dhe me flok’ të gjata prapa arratisur;
dhe me flok’të gjata deri mu në mes

loading...
Asked question