Çka është popullacioni ?

0
loading...

Çka është popullacioni ?

Grupi i individëve nga një lloj që e popullon një hapësirë të caktuar të mjedisit jetësor quhet popullacion.

Pyetje të ngjashme
No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Write your answer.