Çka është popullacioni ?

0
loading...

Çka është popullacioni ?

Grupi i individëve nga një lloj që e popullon një hapësirë të caktuar të mjedisit jetësor quhet popullacion.

No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.