0

Çka është Serumi ?

Serumi është lëngu që mbetet nga gjaku pas ngrirjes së tij dhe nuk përmban as fibrinë as elemente korpuskulare, me përbërje biokimike, albuminë dhe gamaglobulinë në përpjestime të caktuara.

Siguron imunizim të shpejtë pasiv.

Mund të jetë:

Heterolog- kur përfitohet nga gjaku i kafshëve.

Homolog – kur përfitohet nga gjaku i njeriut.

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment