Çka është Simbioza ?

162 viewsBiologjiaSimbioza Simbiozë
0
loading...

Çka është Simbioza ?

SIMBIOZË f.

biol. Bashkëjetesë e vazhdueshme ndërmjet dy qenieve të gjalla a bimëve të llojeve të ndryshme për të gjetur ushqim e për t’u mbrojtur, që u sjell dobi të dyjave. Simbioza e kërpudhës me algën. Simbioza e bishtajoreve me disa baktere.
fig. Lidhje a marrëdhënie të ngushta në mes popujve të ndryshëm që banojnë në të njëjtat troje; lidhje e ngushtë në mes dukurish të afërta. Simbiozë etnike (gjuhësore). Simbiozë popujsh të ndryshëm.

Pyetje të ngjashme
No tags for this post.

Related posts

Asked question
Write your answer.