0

Sinektoda është një figurë në të cilën zëvendësimi bëhet mbi bazën e afërsisë që kanë shfaqjet sasiore të një dukurie, pra pjesa në vend të së tërës dhe anasjelltas, ose njëjësi në vend të shumësit. P.sh.

loading...

Shqipërinë e mori turku
i vu zjarr
shqipëtar,mos rri po duku,
shqipëtar

loading...
Asked question