Çka është Statistika ?

253 viewsFjalorStatistika Statistikë
0
loading...

Çka është Statistika ?

STATISTIKË f.

vet. nj. Shkenca që studion ndryshimet sasiore në zhvillimin e shoqërisë, të ekonomisë, të kulturës etj., duke mbledhur të dhëna numërore për to, të cilat grupohen e përpunohen me metoda të veçanta. Statistika ekonomike. Statistika matematike. Metoda e statistikës.
Tërësia e të dhënave numërore të mbledhura nga një fushë e jetës, e ekonomisë etj. ose për një dukuri dhe të renditura sipas një kriteri të caktuar; lista me këto të dhëna. Statistika demografike. Drejtoria e Statistikës. Të dhënat e statistikës. Mban statistikën. Nxjerr statistikën.

No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.