Çka është Stina ?

21 viewsFjalorStina
0
loading...

Çka është Stina ?

Stina është periudhë kohore tremujore, në të cilat ndahet viti sipas klimës dhe zhvillimit të bimësisë: pranvera, vera, vjeshta dhe dimri.

Me 21 mars dhe 23 shtator toka gjate rrotullimit rreth diellit shënon pozitën kur rrezet e Diellit bien pingul në ekuator. Pozita e tille mundëson ndriçimin e njëjte te hemisferës verore dhe te asaj jugore në menure te barabarte. Andaj, dita është e barabarte sa nata, përkatësisht sa nata dita. Ky barazim i ditës dhe i natës me 21 mars quhet ekuinoksi pranveror e me 23 shtator ekuinoksi vjeshtor.

Me 21 qershor rrezet e diellit bien pingul në rrethin tropik te veriut, përkatësisht në solsticin e qershorit. Në ketë dite hemisfera veriore është me e ndriçuar dhe ditët në ketë pjesë te Tokës janë me te gjata, kurse netët me te shkurtra. Me 21 dhjetor në pozitën kur rrezet e Diellit bien pingul në rrethin tropik te Jugut ose në solsticin e dhjetorit, hemisfera jugore ngrohet me shume. Në ketë hemisfere ditët janë me te gjata dhe netët me te shkurtra.

Pyetje të ngjashme
No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Write your answer.