Çka është Stina ?

196 viewsFjalorStina
0
loading...

Çka është Stina ?

Stina është periudhë kohore tremujore, në të cilat ndahet viti sipas klimës dhe zhvillimit të bimësisë: pranvera, vera, vjeshta dhe dimri.

Me 21 mars dhe 23 shtator toka gjate rrotullimit rreth diellit shënon pozitën kur rrezet e Diellit bien pingul në ekuator. Pozita e tille mundëson ndriçimin e njëjte te hemisferës verore dhe te asaj jugore në menure te barabarte. Andaj, dita është e barabarte sa nata, përkatësisht sa nata dita. Ky barazim i ditës dhe i natës me 21 mars quhet ekuinoksi pranveror e me 23 shtator ekuinoksi vjeshtor.

Me 21 qershor rrezet e diellit bien pingul në rrethin tropik te veriut, përkatësisht në solsticin e qershorit. Në ketë dite hemisfera veriore është me e ndriçuar dhe ditët në ketë pjesë te Tokës janë me te gjata, kurse netët me te shkurtra. Me 21 dhjetor në pozitën kur rrezet e Diellit bien pingul në rrethin tropik te Jugut ose në solsticin e dhjetorit, hemisfera jugore ngrohet me shume. Në ketë hemisfere ditët janë me te gjata dhe netët me te shkurtra.

No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.