Çka është Substanca ?

0
loading...

Çka është Substanca ?

Format konkrete të materies, të cilat kanë përbërje dhe veti të caktuara, quhen substanca.

Ose

Substanca është pjesë themelore e lëndës(materies), prej së cilës përbëhen trupat fizikë dhe çdo send që ka masë dhe zë vend në hapësirë.

Pyetje të ngjashme
No tags for this post.

Related posts

Asked question
Write your answer.