Çka është Substanca ?

0
loading...

Çka është Substanca ?

Format konkrete të materies, të cilat kanë përbërje dhe veti të caktuara, quhen substanca.

Ose

Substanca është pjesë themelore e lëndës(materies), prej së cilës përbëhen trupat fizikë dhe çdo send që ka masë dhe zë vend në hapësirë.

Asked question
Add a Comment
Write your answer.