0

Çka është Urologjia ?

Urologjia është specialitet apo degë e kirurgjisë që merret me traktin e urinës (meshkuj dhe femra), dhe me sistemin riprodhues të meshkujve. Mjekët profesionistë të specializuar në fushën e urologjisë quhen urologë dhe janë trajnuar për të përcaktuar diagnostikojnë, trajtojnë, dhe menaxhojnë pacientët me çrregullime urologjike. organet urologji përfshijnë uretra(ruuget e urines prej fshikzes deri tek veshka), fshikëza e urinës, organet riprodhuese mashkullore (testisi, epididimisi, prostata, penisi etj).

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment