0

Vaksina është preparat imunobiologjike i cili pasi futet në organizmin e njeriut, provokon krijimin e imunitetit specifik aktiv.

Vaksina është antigjen i përfituar në kushte speciale të cilat aplikohen me qëllim të krijimit të rezistencës specifike të organizmit ndaj shkaktarëve të sëmundjeve të caktuara ngjitëse.

Asked question
Add a Comment