0

Virusi i ri korona është lloj i ri i viruseve korona.Sëmundja e shkaktuar nga lloji i ri virusit korona ishte emërtuar sëmundje e shkaktuar nga virusi korona 2019 (KOVID-19) – “KO” është shkurtesë për korona, “VI” virus, ndërsa “D” diseas, që do të thotë së mundje në gjuhën angleze.

Asked question
Add a Comment