0

Zgjeba është sëmundje ngjitëse
Zgjeba është sëmundje shumë e shpeshtë, është infeksion i lëkurës me kruarje intenzive i shkaktuar nga morrat e lekurës.

Zgjeba zhvillohet kur këto insekte të vogla si krijesa hapin tunele nën lëkurë dhe lëshojnë vezët e tyre. Këto vezë pastaj çelin nën lëkurë pas tre deri në 8 ditë, dhe morrat e vogla dalin në sipërfaqe të lëkurës për tu rritur dhe shumuar.

Kur morrat femra mbesin shtatëzënë, ato mund të vazhdojnë rrethin prej fillimit duke gërmuar nën lëkurë për të lëshuar vezët.

Zgjeba, e cila është sëmundje ngjitëse, mund të paraqitet në epidemi të vogla nëpër shkolla apo qendra të kujdesit ditor.

Ato mund të përhapen nga personi në person me kontakt direkt me lëkurën, apo nga shpërndarja e rrobave, shtrojave, apo nga objektet tjera që personi i infektuar i ka prekur.

Zgjeba mund të përhapet gjithashtu përmes kontaktit seksual.

Koha nga infeksioni gjer tek paraqitja e simptomeve (periudha inkubimit) është 4 gjer në 6 javë.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment