0

Zhvillim i qëndrueshëm=Sustainable development: Integron zhvillimin dhe ruajtjen e burimeve natyrore. Zhvillimi i qëndrueshëm merr në konsideratë faktorët socialë, ekologjike dhe ekonomike, bazën e burimeve jetësore e jo jetësore, si edhe avantazhet e disavantazhet e veprimeve alternative.

Zhvillim që plotëson nevojat e së tashmes, pa rrezikuar aftësinë e brezave të ardhshëm për të plotësuar nevojat e tyre; krijimi i pasurisë pa shkatërruar
planetin për brezat e ardhshëm. Zhvillim i Qëndrueshëm është, sipas përkufizimit të Komisionit Bruntland (1987), “zhvillim që plotëson nevojat e së tashmes pa rrezikuar aftësinë e brezave të ardhshëm për të plotësuar nevojat e tyre.”

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment