Çka janë faktorët ekologjikë ?

0
loading...

Çka janë faktorët ekologjikë ?

Faktorët ekologjikë janë të gjitha ndikimet që vijnë nga mjedisi i jashtëm dhe ndikojnë në një mënyrë ose mënyrë tjetër mbi organizmat e gjallë.

Faktorët ekologjik mund të jenë biotik dhe abiotik.

Pyetje të ngjashme
No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Write your answer.