0

Çka janë gamaglobulinat ?

Gamaglobulinat janë fraksione të serumit të gjakut që bartin kundërtrupëza.

Përdoren në dozë të kufizuar dhe të caktuar për parandalimin e sëmundjeve ngjitëse.

Jepen me rrugë subkutane dhe intramuskulare e jo me rrugë intravenoze.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment