0

Kromozomet janë bartësit kryesor të vetive trashëguese te organizmat e gjallë. Janë të ndërtuar nga dy kromatide të cilat në fillim të ndarjes janë afër njëra tjetrës, ndërsa më vonë largohen. Centromeri e ndan kromozomin në dy krahë dhe pjesët e fundit të kromozomit janë telomeret.

loading...
loading...
Asked question