0

Lule të plota janë lulet që i kanë të gjitha pjesët ndërsa lule jo të plota janë lulet që nuk i kanë të gjitha pjesët ( lulet e dushkut, lajthisë etj.).

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment