0

Çka paraqet Citoplazma ?

Citoplazma paraqet brendinë e qelizës e cila është e mbushur me një masë koleidale në të cilën janë të zhytura një numër I madh I organeleve qelizore.

Në shikim të parë ajo na duket shumë statike por në të vërtetë citoplazma shquhet për një dinamikë shumë të madhe, si rezultat I së cilës përfundimisht gjenerohet energjia në formë të ATP-së. Konkretisht kjo energji gjenerohet në mitokondri përmes frymëmarrjes qelizore.

Prandaj me të drejtë mund të themi se citoplazma e paraqet sistemin për përfitimin e energjisë. Citoplazma është sistem ku prodhohet energjia.

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment