Determinanta antigjenike specifike e sistemit ABO të grupeve të gjakut gjendet në:

0

Determinanta antigjenike specifike e sistemit ABO të grupeve të gjakut gjendet në:

a. vargun oligosaharid
b. monosaharidin karakteristik
c. makromolekulat polipeptidike
ç. makromolekulat lipidike

No tags for this post.

Postime të ngjashme

Asked question
Add a Comment
Write your answer.