Favipiravir(Avigan), a është i dobishëm?

169 viewsFarmakologjiaAvigan
0
loading...

Favipiravir(Avigan), a është i dobishëm?

Duke parë se kohët e fundit është bërë e modës përdorimi i disa antiviralëve, medikamente të pa autorizuara doja të sillja në vëmendjen e qytetarëve të bëjnë kujdes mbi përdorimin e tyre!!

Aifa(Agjensia Italiane e Barnave):
“Përdorimi i Favipiravir për Covid-19 është i pa autorizuar në Evropë dhe SH.B.A., ka pak prova shkencore mbi efektivitetin e tij”
Në lidhje me informacionin e fundit të qarkulluar në internet dhe në shtyp në lidhje me përdorimin e produktit medicinal me bazë favorizimin në trajtimin e COVID-19, Agjencia Italiane e Barnave specifikon sa vijon.
Favipiravir (emri tregtar Avigan) është një antiviral i autorizuar në Japoni që nga Marsi 2014 për trajtimin e formave të gripit të shkaktuara nga viruse të reja ose të rishfaqura të gripit dhe përdorimi i tij është i kufizuar në rastet kur antiviralët e tjerë janë jo efekas. Ilaçi nuk është i autorizuar në Evropë dhe as në SHBA.
Deri më tani, nuk ka studime klinike në lidhje me efikasitetin dhe sigurinë e ilaçit në trajtimin e sëmundjes COVID-19. Të dhënat e deritanishme nuk janë vlerqësuar nga ekspertët.
Megjithëse të dhënat e disponueshme duket se sugjerojnë një aktivitet të mundshëm të favoripiravirit, veçanërisht në lidhje me shpejtësinë e zhdukjes së virusit nga gjaku dhe në disa aspekte radiologjike, ekziston një mungesë e të dhënave mbi efikasitetin aktual në përdorimin klinik dhe mbi evolucionin e sëmundjes. Të njëjtët autorë raportojnë si kufizime të studimit që marrëdhënia midis titullit viral dhe prognozës klinike nuk është kuptuar mirë dhe, meqenëse ky nuk është një studim klinik i kontrolluar, mund të ketë shtrembërime të pashmangshme të përzgjedhjes në rekrutimin e pacientit.
Komisioni Tekniko-Shkencor i AIFA, duke u takuar në një seancë të përhershme, rivlerëson çdo ditë të gjitha provat që bëhen të disponueshme për të qenë në gjendje të ndërmarrë ndonjë veprim (përfshirë autorizimin e shpejtë për të kryer prova klinike) në mënyrë që të sigurojë menjëherë mundësitë më të mira terapeutike për COVID-19 bazuar në të dhëna të forta shkencore.
Dozat e përdoruara me 8 apo 16 tableta njëherësh, pra në një soministrim, është për tu vlerësuar me kujdes mbi efektet toksike hepatike(mëlçisë)!

Asked question
Add a Comment
Write your answer.