0

Gjatë procesit të replikimit të ADN-së,sintezën e segmenteve të ARN-së me gjatësi të shkurtër e mundëson enzimi:

A)Polimeraza III
B)Primaza
C)ADN Polimeraza I
D)Helikaza

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment