Horman senzitiv lipaza a , nën ndikimin e lipazë fosfatazës kalon në hormon senzitiv lipazë

0

Horman senzitiv lipaza a , nën ndikimin e lipazë fosfatazës kalon në hormon senzitiv lipazë b(inaktive). Si ndikon hormoni insulinë në aktivitetin e hormonit lipazë fosfatazës:
a. inhibon
b. aktivizon
c. Nuk ka ndikim

No tags for this post.

Postime të ngjashme

Asked question
Add a Comment
Write your answer.