Karakteristikat e depresionit atipik përfshijnë simptomat e mëposhtme, përveç

59 viewsPsikiatriaDepresioni atipik
0
loading...

Karakteristikat e depresionit atipik përfshijnë simptomat e mëposhtme, përveç

hipersomnisë.
hiperfagisë dhe craving për karbohidratet.
mbindjeshmerisë ndaj refuzimit.
reaktivitetti ndaj humorit.
simptomat paranoide.
Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.