Ku të bëjmë mamografi?

283 viewsRadiologjiaMamografia
0
loading...

Mamografia mund të kryhet në spitale që kanë pajisje adekuate, apo edhe në qendrat shëndetësore të pajisura me maografi.

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.