0

Rritja e numrit të neutrofileve apo neutrofilia paraqitet te: infeksionet bakterore,traumat, djegiet, inflamacionet, infarkti. Janë sidomos të rritura te leukemia dhe sëmundjet e përhapura malinje

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment