0

Shkaqet mund të jenë lokalë (patologji të hundës), si: infeksione të hundës dhe sinozitet, deviacioni i septumit, alergjitë e hundës, traumat dhe tumoret e hundës. Te fëmijët e vegjël, burim hemorragjie mund të jetë një trup i huaj i futur në hundë. Në këto raste, hemorragjia vjen në përgjithësi nga pjesa e përparme e hundës (me përjashtim të tumoreve të hundës) dhe janë më të lehta në trajtim.

Në rastin kur hemorragjia vjen si pasojë e një sëmundjeje sistemike, si: hipertensioni arterial apo sëmundjet e gjakut në përgjithësi, hemorragjia është e bollshme dhe vjen nga pjesa e pasme e hundës, pacientit i mbushet goja me gjak. Trajtimi në këto raste është më i vështirë dhe kërkon bashkëpunim me mjekun kardiolog dhe hematolog.

Asked question
Add a Comment