0

Sifilizi është një sëmundje seksualisht e transmetueshme e cila shkaktohet nga një mikrob (bakter) i quajtur Treponema pallidum.

Asked question
Add a Comment