0

Kush është i rrezikuar nga Fruthi ?

Fëmijët e vegjël të pa vaksinuar rrezikohen më së shumti nga fruthi dhe komplikimet e tij, madje edhe nga vdekja si pasojë e fruthit. Gratë e pa vaksinuara gjithashtu janë të rrezikuara. Çdo person pa imunitet ndaj kësaj sëmundjeje (person i pa vaksinuar ose person i vaksinuar por që nuk ka zhvilluar imunitet ndaj kësaj sëmundjeje) mund të infektohet.

Fruthi ende është sëmundje e zakonshme në shumë nga vendet në zhvillim, sidomos në disa pjesë të Afrikës dhe Azisë. Përqindja e lartë (mbi 95%) e vdekshmërisë nga fruthi paraqitet në vendet me të ardhura të ulëta për banor dhe me infrastrukturë të dobët shëndetësore.

Epidemitë e fruthit mund të jenë vdekjeprurëse në vendet të cilat po përballen ose po rikuperohen nga konfliktet dhe katastrofat natyrore. Dëmtimi i infrastrukturës shëndetësore dhe shërbimeve shëndetësore e ndërpret imunizimin rutinor, ndërsa mbingarkimi i kampeve të banimit rrit dukshëm rrezikun nga infektimi.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment