0

Stadi kataral i Fruthit manifestohet alo shoqërohet me temperature të lartë, ngjizje të zërit dhe kollë, skuqje të konjunktivave së syrit. Në zgavrën e gojës në nivel të dhëmbëve të poshtëm molar paraqiten njollat e Koplikut që kanë ngjyrë të bardhë në të përhimët me skuqje rreth tyre me madhësi rreth 1 mm e që paraqesin shenjën e sigurt të fruthit.

Ky stad zgjat 3-4 ditë dhe e dallon fruthin nga sëmundjet tjera ekzentematike si, Rubeola dhe Varicela, të cilat kanë stad katarral më të shkurtër dhe jo shumë karakteristik.

Asked question
Add a Comment