Me dezaminimin oksidativ të amino acideve përfitohet si produkt përfundimtar:

0
loading...

Me dezaminimin oksidativ të aminoacideve përfitohet si produkt përfundimtar;
a.NH4
b.Aminat biogjene
c.Acidi urik

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.