0

Në cilën fazë të mejozës ndodhë ndarja e kromozomeve homologe dhe ne cilën fazë ndodhë ndarja e kromatideve?

Ndarja e kromozomeve homologe ndodh në anafazën 1, ndërsa ndarja e kromatideve ndodh në anafazën 2.

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment