Në cilën gjendje dëshmohet gjuha shqipe në librin e “Mesharit”?

0
loading...

me pasuri të madhe të fjalori ,me gegërishten veriore ,me trajta të toskërishtes dhe të folmen arbëreshe

me pasuri të madhe në toskërisht

me pasuri të madhe në gegërishten veriore

me pasuri të madhe në të folurën arbëreshe

No tags for this post.

Related posts

Asked question
Add a Comment
Write your answer.