0

Në elektroforezë të proteinave në fraksionin e α-globulinave ekzaminohen këto proteina specifike:
a. komponentet e komplementit
b. haptoglobina
c. ceruloplazmin
a
d. ß-lipoproteinat

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment