0

Dallojmë 4 tipe të kromozomeve:

Metacentrik (centromeri është në mes, ndërsa dy krahët janë me gjatësi përafërsisht të njëjtë).

Submetacentrik (centromeri është i larguar nga mesi, ndërsa njëri krah është më i gjatë se tjetri).

Subtelocentrik (centromeri është me afër pjesës terminale, ndërsa njëri krah është shumë më i gjatë se tjetri).

Telocentrik (centromeri është terminal, ndërsa kromozomi ka vetëm një krah).

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment