0

Nëse numri kuantik sekondar l=1, kemi:
a) Tri orbitale p
b) Tri orbitale d
c) Tri orbitale f
d) Kater orbitale d

Changed status to publish
Add a Comment