0

Mund të provosh të bisedosh me të. Ai mund të hidhërohet dhe ta mohojë problemin. Zgjidhe çastin kur të dy jeni të qetë. Nuk ka dobi nga biseda kur ai është nën ndikim të drogës. Ki ndër mend se nuk mund ta ndryshosh. Mund t’i japësh vetëm informata korekte rreth asaj se si ndikon droga mbi shëndetin dhe jetën e tij.

loading...
loading...
Asked question