Nga çka përbëhet një atom ?

0
loading...

Nga çka përbëhet një atom ?

Në qendër të atomit gjendet bërthama e përbërë nga copëza të imëta që thirren protone dhe neutrone. Kjo bërthamë rrethohet nga copëza të imëta që thirren elektrone dhe që kanë barrën elektrike dhe lëvizin në udhë (trajektore) rrethore përbrenda atomit. Vendi dhe numri i protoneve, i neutroneve dhe i elektroneve të atomit, ndryshon nga lloji i atomit.

Pyetje të ngjashme
No tags for this post.

Related posts

Asked question
Write your answer.