Organizmat të cilët durojnë lëkundjet e mëdha të intensitetit të veprimit të një faktori ekologjik

0

Organizmat të cilët durojnë lëkundjet e mëdha të intensitetit të veprimit të një faktori ekologjik quhen:

a. Organizma eurivalentë
b. Organizma stenovalentë
c. Organizma poikilotermë
d. Organizma heliofitë

No tags for this post.

Postime të ngjashme

Asked question
Add a Comment
Write your answer.