0

Për çka shërbejnë qelizat ndijore në antena te insektet?

a)Për të pranuar zeglat
b)Për të reaguar ndaj ngacmimeve
c)Për tu mbrojtur
d)Për ta përceptuar ambientin

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment