0

Kategoritë sistematike janë: mbreteria, tipi, klasa, rendi ,familjar, gjinia, lloji.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment