0

1. Mbretëria e monerve (prokarioteve)
2. Mbretëria e protisteve (parashtazoreve)
3. Mbretëria e kërpurdhave dhe e likeneve.
4. Mbretëria e bimëve.
5. Mbretëria e shtazëve.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment