0

Përqindja e saturimit të O2 në gjakut arterial në lartësinë e nivelit të detit normalisht është:

A) 85%
B)90%
C)92%
D)97%
E)100%

PS)D

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment