0

Politika fiskale ështënën autoritetin e:

a.Qeverisë dhe Parlamentit të Kosovës.

loading...

b.Bankës Qëndrore të Kosovës.

c.Auditorit tëPëgjithshëm të Kosovës.

d.Bankës Qendrore Europiane.

loading...
Asked question