Roli kryesor i leukoplasteve qëndron në:

317 viewsBiologjiaLeukoplastet
0
loading...

Roli kryesor i leukoplasteve qëndron në:

a. Sintezën e ADN-së
b. Fotostintezë
c. Tërheqje të insekteve për polenizim
d. Deponimin e materieve të ndryshme

Asked question
Add a Comment
Write your answer.