0

Sa është bilanci energjetik gjatë zbërthimit, përmes glikolizës anaerobe, të një molekule glukoze?

a. 1 ATP
b. 2 ATP
c. 3 ATP
d. 4 ATP

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment