Sa është i madh një atom ?

0
loading...

Sa është i madh një atom ?

Atomet e kanë një preje tërthore dikur të njëmiliontën pjesë të milimetrit. Do të thotë, gishti i një njeri normal, të rritur është diku 200 milion atome i trashë! Po të ishte atomi i madh sa koka e gjilpërës, atëherë, ti lirisht do ta kaploje token me një dorë.

No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.