WordPress database error: [Duplicate entry '0' for key 'id']
INSERT INTO wp_related_post_stats ( id, from_id, to_id, date ) VALUES ( 0, 37644, 37644, '2020-12-01' )

Sa është inkubacioni te zgjeba apo zhuga?

152 viewsSëmundjet InfektiveZgjeba Zhuga
0
loading...

Te zgjeba apo zhuga koha nga infeksioni gjer tek paraqitja e simptomeve (periudha inkubimit) është 4 gjer në 6 javë.

Pyetje të ngjashme
No tags for this post.

Related posts

Asked question
Write your answer.