0

Sa është zëizolimi nga Silcapori?

SILCAPORI si material ndërtimor në strukturën poroze, ka pore të mbyllura që bënë të mundshëm mbylljen e zhurmës, por që varet në masë të konsiderushme nga pesha vëllimore, që në krahasim me materialet tjera ndërtimore me peshë të njejtë vëllimore, (për cca 9dBl) është më izolues.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment