0

Sa kohë zgjat Kolonoskopia? Për sa kohë mund të marrim përgjigjen?

Procedura e kolonoskopisë zgjat përafërsisht 15-30 minuta dhe pacientët marrin raportin e shkruar të procedurës menjëherë pas ekzaminimit.

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment